Pages

יום שלישי, 22 בינואר 2013

שנה את הכלכלה הבינלאומית


מאז הושבע הנשיא אובמה לנשיא ארצות הברית בשנית, התמלאה העיתונות האמריקאית בהצעות שונות ומשונות של מה צריך הנשיא אובמה לעשות. המגזין פורין פוליסי הגדיל לעשות ופרסם את 101 הרעיונות המעניינים ביותר שנתנו מיטב הפרשנים. אך בעוד תחומי הפנים, הבריאות והפוליטיקה הפנים אמריקאית היו שכיחים במיוחד בין 101 הרעיונות, תחום אחד היה ניכר בחסרונו, הכלכלה הבינלאומית.