Pages

יום שלישי, 30 ביוני 2015

המשבר ביווןאין טובים ורעים במשבר הכלכלי ביוון, יוון היא לא התגלמות הרוע האדום וגרמניה היא לא שטן חזירי וקפיטליסטי.להאשים רק צד אח...
Posted by Omer Gendler on Monday, June 29, 2015

יום ראשון, 14 ביוני 2015

סדרת המאמרים על "הפילוג האירופי" הגיעה אל בחינת הבגרות באזרחות

סדרת המאמרים על "הפילוג האירופי" הגיעה אל בחינת הבגרות באזרחות
אני כתבתי מאמר ל- מידה, משרד החינוך אהב ואימץ אותו לחומר הלימוד, והשבוע עשרות אלפי תלמידי תיכון נאלצו לקרוא אותו ולענות עליו בבגרות באזרחות. תורת הכאוס במיטבה

Posted by Omer Gendler on Friday, June 12, 2015

יום שלישי, 9 ביוני 2015

שובם של הפרעונים

מצרים הישנה - חדשה
שנה עברה מאז הושבע עבד אל-פתאח א-סיסי לנשיא מצרים, שנה בה ביטל למעשה ביטל השלטון החדש כל סממן ושינוי אותו הובילו האחים המוסלמים, והפך בפועל לשליט יחיד חזק אפילו יותר מאשר חוסני מובארכ נגדו יצאו מאות אלפי המפגינים. אבל יותר מאשר השנה של א-סיסי מסמלת את שובה של מצרים לתקופה הטרום אביב ערבי וטרום האחים המוסלמים. היא מתחילה עבור מצרים סיפור חדש ומרתק  הרבה יותר, סיפור ותקופה טרום ערבית, שובה של מצרים הפרעונית.

האביב הערבי שינה כל הבנה שהייתה לנו כלפי המזרח התיכון, מזרח תיכון של מיעוטים קראתי לכך לפני מספר שנים. ואני עדיין עומד מאחורי התחזית הזו. מזרח תיכון שמשתחרר מהאחדות הסונית-ערבית שאפיינה אותו ומתפרק למיעוטים, דתות, זרמים, שבטים וקבוצות שונות ומשונות המרכיבות אותו. מחייה מחדש עימותים: שיעם-סונים, שמרנים-רפורמים או אסלאם קיצוני-ומתון, ערבים-ושאינם ערבים. עימותים הנמצאים כולם לפתחה של מצרים, ומערבים אותה כל אחד בדרכו שלו.

הבחירות בטורקיה


לאורך כל עשר שנות שלטונו אחת המטרות המרכזיות של ארדואן הייתה פתרון לסכסוך עם המיעוט הכורדי. הטקטיקה בה נקט הייתה זניחה ש...

Posted by Omer Gendler on Sunday, June 7, 2015