Pages

יום רביעי, 16 בינואר 2019

איך הפכו אנגלה מרקל ותרזה מיי למנהיגות האהובות על התקשורת בישראל

אם הינו מקיימים בחירות בקרב אנשי התקשורת בארץ בשאלה מי הם המנהיגים המועדפים עליהם בעולם אין בכלל ספק כי אנגלה מרקל ותרזה מיי היו מגיעות לשני המקומות הראשונים. כמעט בכל נושא ועניין הכותרות בישראל תמיד מחבקות. אם תרזה מיי נכשלת בהעברת הסכם הברקזיט מול הפרלמנט, עיקר הסיקור בארץ עוסק באומץ שלה ובעמידה האיתנה אל מול החברים הסוררים מבית, אבל לא בעובדה כי במשך שנתיים היא בעצמה לא ידעה על איזה הסכם היא רוצה לחתום.

כאשר אנגלה מרקל מרסקת את מפלגתה בשתי מערכות בחירות אזוריות, ובעקבות הביקורת הגרמנית מודיעה על פרישה מראשות מפלגתה, הכותרות בארץ הן שוב על האופי המיוחד של מרקל, על כמה היא תחסר בנוף הפוליטי העולמי ועל כמה אנחנו נתגעגע. בעוד התקשורת המקומית של אותן מנהיגות לא פעם שוחטת אותן, כאן אצלנו משתקף רק החיבוק. אבל לא זה הדבר המיוחד, עיקר ההפתעה באותו סיקור הוא העובדה שהתקשרות הישראלית ובמיוחד אנשים המגדרים את עצמם אנשי שמאל מעריצים דווקא שתי מנהיגות שמרניות מהימין הפוליטי באירופה ומכנות בעיקר את אנגלה מרקל מנהיגת העולם החופשי והליברלי.

יום שני, 29 באוקטובר 2018

החלשות שתי המפלגות הגדולות בגרמניה

הודעת הפרישה של אנגלה מרקל היא ק צד אחד למה שקורה עכשיו בגרמניה. צד שני הוא ההיחלשות של מפלגות הממסד. הנוצרית-דמוקרטית מימין של אנגלה מרקל לצד הסוציאל-דמוקרטית משמאל. לפני 20 שנה שתי המפלגות הללו קיבלו יחד 70%-80% מקולות הבוחרים. היום אחרי הבחירות בבוואריה ובהסן הן מסתפקות בפחות מ-50% יחד. זה משנה את הפוליטיקה הגרמנית את הפוליטיקה האירופית ואת יציבות המערכת.