Pages

יום שישי, 24 ביוני 2016

כמה תובנות ראשוניות לגבי תוצאות משאל העם

51.9 מול 48.1 בעד פרישה מהאיחוד

כמה תובנות ראשוניות לגבי תוצאות משאל העם:

1. חגיגה דמוקרטית - 71.9 אחוזים מהבריטים הלכו לבחור, זה אחוז ההשתתפות הגבוה ביותר בכל סוג של בחירות או משאל של כלל הממלכה מאז שנת 1992. וזאת למרות מזג האוויר הלא פשוט שהיה אתמול ושבבריטניה לא התקיים יום שבתון.

2. הממלכה המאוחדת לא מאוחדת - הכתם הצהוב והגדול שאתם רואים במעלה המפה זאת סקוטלנד. כל מחוז ומחוז בסקוטלנד הצביעו בעד הישארות באיחוד האירופי, המקום היחיד בממלכה שהצביע פה אחד.

3. לונדון אינה אנגלית - הכתם הצהוב השני שאתם רואים בתחתית המפה זאת העיר לונדון, האזור (יחידה מנהלית שכוללת מספר מחוזות) היחיד באנגליה שהצביע בעד הישארות. כל האזורים באנגליה הצביעו לפרוש לונדון הצביעה להישאר.

יום רביעי, 22 ביוני 2016

חולמים על אימפריה מצביעים אירופה

כשאתם שומעים את צמד המילים "האיחוד האירופי", מה אתם מדמיינים? גבולות פתוחים ותנועה חופשית? מטבע אחיד ומשותף? מדינות רווחה? אם עניתם את אחת או יותר מבין התשובות הללו אז אתם לא לבד. אלו בדיוק הסמלים המרכזיים של האיחוד האירופי וכך הוא גם נתפס על ידי יותר מ-90 אחוז מהציבור הרחב כאשר הם נדרשים לענות על השאלה ולהסביר מהו האיחוד האירופי.


ומה עוד משותף לאותן שלוש תשובות? שהממלכה המאוחדת אינה חלק מאף אחת מהן.