Pages

יום שישי, 11 ביוני 2010

טורקיה מקדמת גוש סחר חופשי במזרח התיכון
על פי אתר YNET וסוכנויות הידיעות תורכיה מקדמת גוש סחר חופשי במזרח התיכון

שר החוץ של טורקיה הודיע על יוזמה לאזור חופשי למעבר של סחורות ובני אדם, המשותף לסוריה, לבנון, ירדן וטורקיה. "אנחנו רוצים שכל מי שיעזוב את טורקיה במטרה להגיע למרוקו לא יעצור בשום גבול או שער בדרך", אמר השר.

זה מחזיר אותי למאמר שכתבתי לפני שנתיים על תורכיה, אירופה והמזרח התיכון.