Pages

יום שני, 20 במאי 2013

העוני במקסיקו יותר נוח?

פרסום דוח העוני של ארגון ה-OECD הוביל השבוע למקהלה של דיס-אינפורמציה, הטיות וסילוף נתוני הדו"ח. העובדה שישראל נמצאה אחרונה במדד 34 המדינות המפותחות – וחשוב לזכור: מבין המדינות המפותחות ביותר – הובילה לכותרות בלהה על "עוני מחפיר" השורר ברחובות, ועל כך ש"מוטב לחיות במקסיקו או טורקיה מאשר בישראל".

ובכן, לא צריך להיות כלכלן גדול בכדי לדעת שלמרות תוצאות החשבונאות של ה-OECD,  החיים בישראל בכל זאת טובים יותר. די להתבונן במיליוני המהגרים ממקסיקו לארה"ב בכדי להבין עד כמה הטבלאות יכולות לשקר. ולמי שעוד מתלבט, טיול קלאבים אחד בטורקיה או יוון יכול להבהיר היטב את התמונה; התיירים הישראלים הם העשירים המגיעים לטיול אצל המדינות בעלות כוח העבודה הזול, לא להפך.

המאמר המלא פורסם באתר מידה