Pages

יום ראשון, 11 במאי 2014

עצמאות סקוטלנד – תאוריית הדומינו

אמנם הפער בסקרים הולך וקטן, אך כרגע חלום העצמאות הסקוטי עדיין נראה רחוק. בכל זאת האפשרות שבסוף השנה נראה מדינה סקוטית עצמאית עדיין אפשרי ולכן עולה השאלה כיצד ישפיע התהליך על שאר המחוזות בממלכה המאוחדת.

סקוטלנד היא אמנם המחוז הבדלני ביותר בממלכה. אבל מאז הוכרז משאל העם, הבדלנות והדרישה לעצמאות צוברת תאוצה גם במחוזות האחרים. הבריטים כבר מכנים את זה "תאוריית הדומינו", אם סקוטלנד תעזוב אחרים יעזבו בעקבותיה והממלכה המאוחדת תשנה את פניה.