Pages

יום שני, 29 באוקטובר 2018

החלשות שתי המפלגות הגדולות בגרמניה

הודעת הפרישה של אנגלה מרקל היא ק צד אחד למה שקורה עכשיו בגרמניה. צד שני הוא ההיחלשות של מפלגות הממסד. הנוצרית-דמוקרטית מימין של אנגלה מרקל לצד הסוציאל-דמוקרטית משמאל. לפני 20 שנה שתי המפלגות הללו קיבלו יחד 70%-80% מקולות הבוחרים. היום אחרי הבחירות בבוואריה ובהסן הן מסתפקות בפחות מ-50% יחד. זה משנה את הפוליטיקה הגרמנית את הפוליטיקה האירופית ואת יציבות המערכת.