Pages

יום שבת, 31 בינואר 2009

מילון מונחים: ששת העקרונות של הריאליזם הפוליטי (הנס מורגנטאו)

ששת העקרונות של הריאליזם הפוליטי (Six Principles of Political Realism) הם ששת עקרונות היסוד של הפוליטיקה הבינלאומית שהוצגו בספרו של הנס מורגנטאו "פוליטיקה בין האומות". העקרונות היו ניסיון ראשון לטעון ל"מדעיות" של הפוליטיקה וליכולת להפוך אותה לתחום מחקר אקדמי עם עקרונות מחקר ברורים ומדעיים.

ששת העקרונות השפיעו רבות על המחקר והיו אחד הזרזים להתרחבות וגדילה בביקוש בלימודי הדיפלומטיה והיחסים הבינלאומיים באקדמיה, ובהשתלטות של טענת ה"מדעיות" של הפוליטיקה הבינלאומית על מדינות החוץ, הפוליטיקה והשיח בארצות הברית.

יום שישי, 23 בינואר 2009

מילון מונחים: חברה בינלאומית (האסכולה האנגלית)

חברה בינלאומית היא מושג יסוד בגישת האסכולה האנגלית (English School of International Relations Theory). חברה בינלאומית מתקיימת כאשר קבוצה של מדינות, או לחילופין קבוצה של קהילות פוליטיות עצמאיות (במערכת לא ווסטפלית). מכירות בקיומם של אינטרסים וערכים משותפים ופועלות בצורה משותפת על מנת לשמר את אותם כללים.

יום חמישי, 22 בינואר 2009

מילון מונחים: היטל משווה

היטל משווה (Countervailing Duties) הינו היטל סחר המוטל על סחורות או מוצרים מיובאים שזכו בארץ המוצא ממנה הגיעו או במקום בו יוצרו לסבסוד ממשלתי או כל התערבות אחרת הפוגעת בעקרון השוק החופשי. או שהפרו את עקרון הסחר החופשי מתוקף הסכמי ארגון הסחר הבינלאומי.

מילון מונחים: היטל היצף

היטל היצף (Antidumping), הינו היטל סחר המוטל על סחורה מיובאת שיש חשד לגביה שהיא נמכרת במחירי היצף. (סחורה או מוצר הנמכרים במחיר הנמוך בצורה ניכרת מהמחיר הראלי של המוצר במדינת המקור או במדינות אחרות).

מילון מונחים: היטל סחר

היטל סחר הוא מושג במסחר בינלאומי. למרות שמדינות רבות חתומות על הסכמי סחר בינלאומיים האוסרים על הטלת מכסות ומכסים. בייחוד המדינות החברות בארגון הסחר העולמי  (WTO). ישנם מצבים בהם מתאפשר באופן חוקי לעשות זאת למרות אותם הסכמים. מצבים אלו מתאפשרים תחת מספר תנאים ומצבים מיוחדים אותם מאפשר ארגון הסחר העולמי. מצבים אלו מעוגנים גם תחת החוקים המקומיים של כל מדינה חברה.

מילון מונחים: אזור סחר חופשי

אזור סחר חופשי (FTA - Free Trade Area) הוא הסכם סחר, דו צדדי או רב צדדי בין מדינות. בהסכם שכזה המדינות השותפות להסכם מבטלות חסמי סחר אחת מול השנייה כדוגמת: מכסים, מכסות, הגבלות והעדפות. ההסכם כולל את רוב (לעיתים את כל) הסחורות והמוצרים הנסחרים בין המדינות. הסכמים מתקדמים יותר כוללים גם התייחסות לגבי שירותים ותחום החקלאות.

מילון מונחים: איחוד מכסים


איחוד מכסים (CU - Customs Union) הוא הסכם סחר, דו צדדי או רב צדדי בין מדינות. הסכם מסוג איחוד מכסים מורכב מאזור סחר חופשי כאשר עליו מוסיפות המדינות הסכם על מכס חיצוני משותף. הכוונה במכס חיצוני משותף היא שכעת בין המדינות החברות בהסכם ישנה הסכמה לגבי מדיניות הסחר כלפי שאר העולם (מדינות שאינן חברות בהסכם).

יום רביעי, 21 בינואר 2009

מילון מונחים: תקנות מקור

תקנות מקור (Rules of Origin) או כללי מקור הוא מונח הלקוח ממסחר בינלאומי ובה לפתור בעיה הנוצרת כתוצאה ממסחר בינלאומי חופשי. כאשר מדינות חותמות אחת עם השנייה על הסכם סחר חופשי או הסכם העדפה הן בעצם מורידות חסמי מסחר אחת מול השנייה.

מילון מונחים: הסכם העדפה


הסכם העדפה או אזור סחר מועדף (PTA - Preferential Trade Area) הוא הסכם סחר, דו צדדי או רב צדדי בין מדינות. בהסכם שכזה המדינות השותפות נותנות גישה מועדפת לסחורות ומוצרים מסוימים אחת לשנייה. העדפות אלו כוללת הפחתת מכסים, מכסות והגבלות אך לא על ידי ביטולם לחלוטין.

מילון מונחים: איחוד מטבע ואיחוד מוניטרי


איחוד מטבע (Currency Union) או איחוד מוניטרי (Monetary Union) הוא מצב כלכלי בו שתי מדינות או יותר חולקות את אותה המטבע. איחוד מטבע  אינו דורש בהכרח צורך באינטגרציה נוספת במקביל, כגון איחוד מכסים, או אזור סחר חופשי, אך ברוב המקרים הם באים יחדיו.

יום שלישי, 20 בינואר 2009

מילון מונחים: קריטריון מאסטריכט

קריטריון מאסטריכט הם 4 קריטריונים אשר כל מדינה המעוניינת להיכנס לאיחוד המוניטרי באיחוד האירופי צריכה לעמוד בהם. הם נקראים הקריטריון של מאסטריכט מכיוון שהוסכמו באמנת מאסטריכט (The Maastricht Treaty) שהקימה את האיחוד האירופי בשנת 1992.

יום חמישי, 15 בינואר 2009

מילון מונחים: הסדר הווסטפלי

הסדר הווסטפלי (Westphalian Order) או המערכת הווסטפלית (The Westphalian System) הוא כינוי לצורה בה מתנהלת המערכת הבינלאומית והיחסים הבינלאומיים בין מדינות העולם מאז הסכמי שלום ווסטפליה בשנת 1648. הסכם וסטפליה בא לסיים את מלחמת שלושים השנה וקבע כי דתה הפורמאלית של מדינה תקבע בהתאם לדתו של הגורם שעומד בראשה. "דת הנסיך היא דת הממלכה" (Cuius Regio, Eius Religio). כאשר מאחורי משפט קצר זה עמדו שני עקרונות מרכזיים: עקרון הריבונות (דת הנסיך) ועיקרון הטריטוריה (דת הממלכה).

יום רביעי, 14 בינואר 2009

מילון מונחים: השילוש הבלתי אפשרי


השילוש הבלתי אפשרי (Impossible Trinity) הוא סל של שלושה מצבים כלכליים המציב מדינות בפני דילמה כלכלית פוליטית. הדילמה מתרחשת מכיוון שהמדינות יכולות לבחור רק שניים מתוך שלושת המצבים. המצבים הם: שער חליפין קבוע, מדיניות מוניטרית עצמאית וניוד של הון.

יום שלישי, 13 בינואר 2009

מילון מונחים: אינטגרציה שלילית וחיובית

התאוריות השונות העוסקות בהסכמי אינטגרציה נוטות לחלק אותה לשני סוגים עיקריים: אינטגרציה שלילית ואינטגרציה חיובית. אינטגרציה שלילית היא הסכם בו המדינות החברות מעלימות מחסומים אחת מהשנייה לדוגמא הסכם סחר חופשי, הורדת מכסים, מעבר חופשי בין גבולות ועוד... הסיבה לשם "שלילי" היא שבאופן אבסולוטי מחסום מלאכותי שהיה קיים בין המדיניות אינו קיים עוד ולכן יש כמות שלילית של מחסומים לעומת המצב שלפני הסכם האינטגרציה.

יום שני, 12 בינואר 2009

מילון מונחים: וטו יחידתי

וטו יחידתי (Unit Veto) הוא מושג ביחסים בינלאומיים הבא לתאר מצב בו במערכת הבינלאומית יש צורך בהסכמה של כלל המדינות לביצוע מהלכים. המושג הוטבע לראשונה על ידי מורטון קפלן בשנת 1957 כחלק ממודל תאורטי המדבר על מאזן כוחות.

יום ראשון, 11 בינואר 2009

מילון מונחים: ארבעה מאפיינים לקיומה של מדינה

ארבעת הקריטריונים למדינה, הם ארבעה מאפיינים שנקבעו באמנת מונטווידאו (האמנה בדבר זכויות וחובות המדינה) משנת 1933. אשר כל ישות טריטוריאלית צריכה לעמוד בהם כדי להיחשב, לפחות באופן משפטי למדינה.

יום שבת, 10 בינואר 2009

מילון מונחים: ריבונות חיצונית


ריבונות חיצונית (External Sovereignty) הינו מושג ביחסים בינלאומיים ובמשפט בינלאומי, שמנסה להגדיר את מערכת היחסים שבין המדינה לבין מדינות אחרות וגופים חוץ-מדינתיים שאינם תחת סמכותה. בדגש על יכולתה של המדינה לאכוף את שלטונה בשטחה באופן חופשי מהתערבות של גופים חיצונים לה, כמו מדינות וגופים פרטיים.

מילון מונחים: ריבונות פנימית

ריבונות פנימית (Internal Sovereignty) הינו מושג ביחסים בינלאומיים ובמשפט בינלאומי, שמנסה להגדיר את מערכת היחסים שבין המדינה לבין האזרחים החיים בה. בדגש על יכולתה של המדינה לחוקק חוקים, לאכוף את אותם החוקים, להסדיר את מונופול השימוש בכוח, לשלוט באופן אקטיבי על כל שטחה, לזכות בלגיטימציה, ולהתמודד בהצלחה עם כל קבוצה המאתגרת את מעמדה מבפנים. כאשר למדינה יכולת רבה יותר לבצע תפקידים אלו, אז יש לה ריבונות פנימית גבוהה יותר.

יום שישי, 9 בינואר 2009

מילון מונחים: ארבעת הנמרים האסייתיים

ארבעת הנמרים האסייתיים (Four Asian Tigers) הוא כינוי בכלכלה פוליטית בינלאומית לארבעת הכלכלות של הונג קונג, טייוואן, סינגפור וקוריאה הדרומית. הכינוי בה לציין את תהליך הצמיחה המהיר שעברה כל אחת מן המדינות שהצליחה בתהליך של מספר עשורים בלבד (שנות ה-60 עד שנות ה-90) להפוך ממדינות מתפתחות למדינות מפותחות. לא ברור מדוע השתרש בעברית הביטוי נמר ולא טיגריס המופיע בכינוי המקורי באנגלית.

יום חמישי, 8 בינואר 2009

מילון מונחים: מדינות הבריק (BRIC)

מדינות הבריק "BRIC" הן ראשי תיבות בכלכלה בינלאומית המתייחסות אל המדינות ברזיל, סין, הודו ורוסיה (לפי האות הראשונה בלעז) בהקשר של צמיחה כלכלית במאה ה-21. המונח הומצא על ידי הכלכלן הראשי של בנק ההשקעות גולדמן זאקס, ג'ים אוניל. הרעיון המרכזי מאחורי ראשי התיבות היה לתאר את התחזית כי ארבע המדינות הן בעלות פוטנציאל הצמיחה הכלכלי הגדול בעולם במחצית הראשונה של המאה ה-21. וכי התוצר המשותף החזוי של ארבעתן בשנת 2050 יהיה גדול יותר מאשר מהתוצר המשותף של מדינות ה-G7 (הכלכלות הוותיקות) באותה שנה. מאז פרסום הדו"ח פורסמו מספר וריאציות והצעות מתחרות שטענו כי יש להוסיף כלכלות נוספות לתחזית, כלכלות כמו דרום אפריקה, ניגריה, מקסיקו, אינדונזיה וקוריאה (במידה ותתאחד למדינה אחת).

יום שלישי, 6 בינואר 2009

מילון מונחים: שלושת הפנים של העוצמה

שלושת הפנים של העוצמה (לעיתים מופיע כשלושת הממדים של העוצמה) הם מושג במדע המדינה ויחסים בינלאומיים על כיצד באים לידי ביטוי יחסי העוצמה בקשרים שבין השחקנים השונים במערכת. המודל מבוסס על כך שכל פן מהשלושה מציין סוג אחר של הפעלת עוצמה, ומייתר את הפן שלפניו.

יום שני, 5 בינואר 2009

מילון מונחים: תגובת שרשרת (Chain Ganging)

תגובת שרשרת (Chain Ganging) הינה מושג ביחסים בינלאומיים המנסה להסביר כשל בתאוריית מאזן הכוחות. לעומת כשלים אחרים בתאוריית מאזן הכוחות כדוגמת: באנדוואגונינג (Bandwagoning) ובאקפאסינג (Buck Passing), תגובת שרשרת אינה מדברת על כשל באיזון עצמו, אלא דווקא על איזון מוצלח שיוצא משליטה.

מילון מונחים: באנדוואגונינג (Bandwagoning)

באנדוואגונינג (לעיתים מכונה בעברית בשם "השתרכות" או "לקפוץ על העגלה") הוא מושג ביחסים בינלאומיים המנסה להסביר כשל איזון בתאוריית מאזן הכוחות. ההיגיון שעומד מאחורי מודל מאזן הכוחות הוא, שכאשר מעצמה אחת מתחזקת מעצמות אחרות אמורות לאזן מולה ובכך לנטרל את האיום. לעומת זאת במציאות אנו עדים למקרים רבים בהם אין הדבר מתקיים ומעצמת מתחזקות ללא תגובה.

מילון מונחים: באקפאסינג (Buck Passing)


באקפאסינג (לעיתים מכונה בעברית לעיתים בשם "העברת הכדור" או "העברת האחריות") הוא מושג ביחסים בינלאומיים המנסה להסביר כשל איזון בתאוריית מאזן הכוחות. ההיגיון שעומד מאחורי מודל מאזן הכוחות הוא, כאשר מעצמה אחת מתחזקת מעצמות אחרות אמורות לאזן מולה ובכך לנטרל את האיום. לעומת זאת במציאות ענו עדים למקרים רבים בהם אין הדבר מתקיים ומעצמת מתחזקות ללא תגובה.

יום ראשון, 4 בינואר 2009

מילון מונחים: השלום הדמוקרטי

השלום הדמוקרטי, היא תאוריה ביחסים בינלאומיים הגורסת כי מדינות דמוקרטיות אינן נלחמות (או יותר מדויק, נדיר שנלחמות) אחת עם השנייה עקב מאפיינים יחודיים המתקיימים במערכת היחסים שבין דמוקרטיות. התאוריה נחשבת לאחד מאבני הבסיס של הגישה הליברלית ביחסים הבינלאומיים ואחת התאוריות המשפיעות והחשובות ביותר על עולם היחסים הבינלאומיים והפוליטיקה העולמית.

יום שבת, 3 בינואר 2009

מילון מונחים: יכולת הקרנת עוצמה

יכולת הקרנת עוצמה (Power Projection) הוא מושג בלימודי ביטחון הבא לתאר את יכולתה של מדינה להפעיל ולהשתמש בצבאה או במאפיינים אחרים של עוצמתה במרחק רב ולזמן ארוך מחוץ לגבולותיה. באופן פשטני לכל מדינה יש יכולת הקרנת עוצמה ברמה כלשהיא, אך המטרה המרכזית במונח, היא לבחון לאיזה מדינות ישנה יכולת הקרנת עוצמה ברמת עולמית. החשיבות של הקרנת עוצמה, היא שמעבר לעובדה שלמדינה מסוימת יש עוצמה כזאת או אחרת, חשוב גם לדעת, האם אותה עוצמה באמת מאפשרת לאותה מדינה לשפר את מעמדה במערכת, לכפות את דעתה ולשמור על האינטרסים שלה. מכאן שמדינה בעלת צבא של עשרות מיליוני חיילים, שעקב לוגיסטיקה ירודה, ונשק פרימיטבי יכולה לנהל מלחמה רק קרוב לגבולה לא תיחשב מדינה בעלת יכולת הקרנת עוצמה. 

יום שישי, 2 בינואר 2009

מילון מונחים: קוטביות

קוטביות (Polarity) היא דרך ציורית המיועדת להציג את חלוקת העוצמה במערכת הבינלאומית בזמן נתון. החלוקה השכיחה ביותר היא בין מערכת חד קוטבית, דו קוטבית ורב קוטבית, למרות שיש גם חלוקות נוספות. מעבר לעיסוק בסוג הקוטביות של המערכת עולה שאלת היציבות, וחוקרים רבים מתווכחים על איזו מערכת יציבה ועדיפה יותר.

יום חמישי, 1 בינואר 2009

מילון מונחים: דילמת הביטחון

דילמת הביטחון (The Security Dilemma) הינו מודל ביחסים בינלאומיים, בלימודי ביטחון ובקבלת החלטות, הבא לתאר מצב בו רצונה של מדינה לשפר את ביטחונה הלאומי עלי ידי שיפור צבאה, כלכלתה ומאפייני עוצמה אחרים, מוביל בפועל לפגיעה בביטחון ואף למלחמה. זאת גם כאשר, אף אחד מהצדדים הלוחמים לא רצה בפועל באותה מלחמה. המודל מיוחס לראשונה לג'ון הרץ שפרסם אותו בשנת 1950.