Pages

יום רביעי, 9 באפריל 2008

אירופה הפנתה את הגב לדמוקרטיה


פסגת המדינות החברות בנאט''ו הסתיימה, מנהיגי המעצמות עזבו את בוקרשט וחזרו איש איש למולדתו. החלטה משמעותית כלשהיא לא התקבלה בפסגה, גם סוגיית מערכת ההגנה מפני טילים נדחתה לפעם הבאה. בעצם התמונה היחידה שתיזכר היא אותה תמונה סוריאליסטית שהתפרסמה על שער הניו יורק טיימס, בה נראים כל המנהיגים מפנים לנשיא ארצות הברית ג'ורג' בוש את גבם בעת הצילום המשותף שלהם. הפניית גב זו לא הייתה כלפי בוש וארצות הברית בלבד, אלא כלפי כל הערכים עליהם בנויה הברית שלשמה התכנסה הפסגה. היה זה אקורד סיום צורם, שסימל את החולשה והרפיסות שהציגו האירופאים.

המנהיג היחיד שזכר, הבין, פעל על פי ערכי הברית וניסה לקדמם, ושלא הגיע לפסגה רק כדי ללחוץ ידיים ולהצטלם היה נשיא ארצות הברית. ומה ביקש בעצם בוש מבעלי בריתו? לשדרג את מעמדם של אוקראינה, גאורגיה ומקדוניה, ולהתחיל לדון על צירופם בשלבים לברית הצפון אטלנטית.

מנהיגי אירופה מפנים את גבם לנשיא ארצות הברית
בתחילה פסלו האירופאים את מקדוניה, ובאיזו טוענה? השם, סכסוך ארוך שנים בין יוון ומקדוניה על הזכויות לשם מקדוניה, באמת סיבה ראויה ומוצדקת. דמוקרטיה, ליברליזם, כלכלה חופשית והרצון להתנתק מהגוש הרוסי-סרבי ולעבור סופית לצד המערבי הם דברים בטלים בעיני האירופאים. אבל השם, ממש ישמור השם. איך יוכלו לחיות מקדוניה ויוון באותה ברית צבאית כאשר השתיים אינן מסכימות על האם השם מקדוניה היה שייך קודם ליוון או קודם למקדוניה. במיוחד מוזר הדבר שהשם מקדוניה כל כך מפריע ליוון, אבל העימות ארוך השנים עם תורכיה, חברה נוספת בברית, הוא דבר נסבל שאיתו היא והאירופאים יכולים לחיות בשלום כבר עשרות שנים.

סוגיה נוספת הייתה התחלת השיחות על צירופן של אוקראינה וגאורגיה לברית, לא צרוף מלא, רק שדרוג קל במעמדן והתחלת השיחות עימן. אבל גם פה בחרו מנהיגי אירופה, כאשר צרפת וגרמניה מובילות את הטון, לחסום כל דרך אפשרית שתוביל למהלך שכזה. אוקראינה וגאורגיה, שתי מדינות שמצבן הכלכלי קשה, הנאבקות על הרצון לייצר דמוקרטיה מודרנית בשטחן, ומשיטות בכנות את ידן בבקשה לעזרה מהמערב, נדחו בגסות על ידי האירופאים רק בשביל לא להרגיז ולחמם עוד יותר את השכן הגדול והכועס ממילא הנמצא במזרח, רוסיה. אותה ברית צבאית שנוסדה בשנת 1949 כדי להגן אז על מערב אירופה מפני האיום הרוסי, מפנה היום את גבה ושוכחת את משמעותה האמיתית, כאשר מדינות חדשות הנמצאות באותו מצב בו נמצאו האירופאים רק לפני חצי מאה מבקשות את עזרתה.

אירופה שמתנהלת מתוך הכרה שהמלחמה הקרה נגמרה והאיום הצבאי הרוסי הוסר, לא משכילה להבין שמטרותיה של הברית הצפון אטלנטית הן גם "יצוא חיזוק ושימור הדמוקרטיה" כמו שהגדיר שר החוץ הפולני. אם היא לא תכיר בכך, היא תחטא למטרותיה האמיתיות ותהפוך ממה שהייתה, ברית צבאית המגנה על העולם המערבי והדמוקרטי מפני איומים חיצוניים, למועדון סגור של מדינות אליטיסטיות הדואגות לאינטרסים של עצמן בלבד וזונחות את האידיאולוגיה הליברלית-דמוקרטית לחלוטין. יש לקוות שעד השנה הבאה בפסגה שאמורה להתכנס בשטרסבורג יתפכחו האירופאים, יצטרפו אל ארצות הברית ואל כוונותיה הנכונות והכנות ויבצעו את המהלכים אותם היו אמורים לעשות כבר מזמן.


המאמר פורסם גם ב : סקופ