יום שני, 1 בנובמבר 2010

איך כותבים הערות שוליים


(עמוד זה מיועד עבור תלמידי הקורס מבוא ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית בירושלים)


הדוגמאות המבואות בהמשך הם כיצד יש לכתוב הערות שוליים, מראי מקום וביבליוגרפיה על פי השיטה המסורתית, שיטת שיקאגו גרסה מספר 16 המעודכנת לשנת 2010. שיטת שיקאגו היא שיטת הציטוט המסורתית השכיחה ביותר בעולם האקדמי. היא נפוצה בעיקר במדעי הכלכלה, בחוגים השונים להיסטוריה כללית, וברוב המקצועות השייכים למדעי החברה.  כמו כן רוב כתבי העת הבכירים מתפרסמים עם ציטוטים בסגנון שיקאגו. השיטה פורסמה לראשונה בשנת 1906 ומאז מתעדכנת מדי מספר שנים.  

הסבר על הדוגמאות המובאות בהמשך: בכל חלק ישנן מספר דוגמאות לכל מראה מקום הנכתב בגוף העבודה וביבליוגרפיה שבסוף המחקר. הצבע הכחול מסמן אזכור ראשון, הצבע הירוק מסמל אזכור שני והבצע האדום שיטת האזכור בחלק הביבליוגרפיה.  כאשר מופיעים רק שני צבעים או צבע אחד זה מכיוון שאין הבדל בין האזכורים שלא מופיעים לאזכור הראשון.
ספר
ספר עם מחבר אחד
Michael Pollan, The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals (New York: Penguin, 2006), 99–100.
Pollan, Omnivore’s Dilemma, 3.

Pollan, Michael. The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals. New York: Penguin, 2006.

ספר עם שני מחברים או שלושה
Geoffrey C. Ward and Ken Burns, The War: An Intimate History, 1941–1945 (New York: Knopf, 2007), 52.

Ward and Burns, War, 59–61.

Ward, Geoffrey C., and Ken Burns. The War: An Intimate History, 1941–1945. New York: Knopf, 2007.

ספר עם ארבעה מחברים או יותר: יש לכתוב מחבר אחד בלבד ואת שאר המחברים לציין ביבליוגרפיה כמו בספר עם שני מחברים או שלושה.
Dana Barnes et al., Plastics: Essays on American Corporate Ascendance in the 1960s . . .

Barnes et al., Plastics . . .

ספר מתורגם
Richmond Lattimore, trans., The Iliad of Homer (Chicago: University of Chicago Press, 1951), 91–92.

Lattimore, Iliad, 24.

Lattimore, Richmond, trans. The Iliad of Homer. Chicago: University of Chicago Press, 1951.

ספר מתורגם עם המחבר המקורי
Gabriel García Márquez, Love in the Time of Cholera, trans. Edith Grossman (London: Cape, 1988), 242–55.

García Márquez, Cholera, 33.

García Márquez, Gabriel. Love in the Time of Cholera. Translated by Edith Grossman. London: Cape, 1988.

פרק או מאמר מתוך ספר ערוך
John D. Kelly, “Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana, and the Moral Economy of War,” in Anthropology and Global Counterinsurgency, ed. John D. Kelly et al. (Chicago: University of Chicago Press, 2010), 77.

Kelly, “Seeing Red,” 81–82.

Kelly, John D. “Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana, and the Moral Economy of War.” In Anthropology and Global Counterinsurgency, edited by John D. Kelly, Beatrice Jauregui, Sean T. Mitchell, and Jeremy Walton, 67–83. Chicago: University of Chicago Press, 2010.

פרק או מאמר מתוך ספר ערוך שכבר פורסם בעבר במקום אחר
Quintus Tullius Cicero. “Handbook on Canvassing for the Consulship,” in Rome: Late Republic and Principate, ed. Walter Emil Kaegi Jr. and Peter White, vol. 2 of University of Chicago Readings in Western Civilization, ed. John Boyer and Julius Kirshner (Chicago: University of Chicago Press, 1986), 35.

Cicero, “Canvassing for the Consulship,” 35.

Cicero, Quintus Tullius. “Handbook on Canvassing for the Consulship.” In Rome: Late Republic and Principate, edited by Walter Emil Kaegi Jr. and Peter White. Vol. 2 of University of Chicago Readings in Western Civilization, edited by John Boyer and Julius Kirshner, 33–46. Chicago: University of Chicago Press, 1986. Originally published in Evelyn S. Shuckburgh, trans., The Letters of Cicero, vol. 1 (London: George Bell & Sons, 1908).

הקדמה או מבוא של ספר
James Rieger, introduction to Frankenstein; or, The Modern Prometheus, by Mary Wollstonecraft Shelley (Chicago: University of Chicago Press, 1982), xx–xxi.

Rieger, introduction, xxxiii.

Rieger, James. Introduction to Frankenstein; or, The Modern Prometheus, by Mary Wollstonecraft Shelley, xi–xxxvii. Chicago: University of Chicago Press, 1982.

ספר אלקטרוני: במידה ולספר יש יותר מפורמט אלקטרוני אחד יש לציין זאת. במידה וניתן להשיג את הספר באמצעות קישור אינטרנטי יש להוסיף את כתובת ה URL. במידה והספר דורש רכישה יש לציין זאת.

ספר אלקטרוני הדורש רכישה
Jane Austen, Pride and Prejudice (New York: Penguin Classics, 2007), Kindle edition.

Austen, Pride and Prejudice.

Austen, Jane. Pride and Prejudice. New York: Penguin Classics, 2007. Kindle edition.

ספר אלקטרוני שאינו דורש רכישה וניתן לצפות הו על ידי קישור אינטרנטי
Philip B. Kurland and Ralph Lerner, eds., The Founders’ Constitution (Chicago: University of Chicago Press, 1987), accessed February 28, 2010, http://press-pubs.uchicago.edu/founders/.

Kurland and Lerner, Founder’s Constitution, chap. 10, doc. 19.

Kurland, Philip B., and Ralph Lerner, eds. The Founders’ Constitution. Chicago: University of Chicago Press, 1987. Accessed February 28, 2010. http://press-pubs.uchicago.edu/founders/.


כתב עת

מאמר מתוך כתב עת מודפס : בגוף העבודה יש לציין רק את מספרי העמודים הרלוונטיים, בביבליוגרפיה יש לציין את כלל העמודים במאמר
Joshua I. Weinstein, “The Market in Plato’s Republic,” Classical Philology 104 (2009): 440.

Weinstein, “Plato’s Republic,” 452–53.

Weinstein, Joshua I. “The Market in Plato’s Republic.” Classical Philology 104 (2009): 439–58.

מאמר מתוך כתב עת אלקטרוני : יש להוסיף את מספר ה-DOI האלקטרוני של כתב העת
Gueorgi Kossinets and Duncan J. Watts, “Origins of Homophily in an Evolving Social Network,” American Journal of Sociology 115 (2009): 411, accessed February 28, 2010, doi:10.1086/599247.

Kossinets and Watts, “Origins of Homophily,” 439.

Kossinets, Gueorgi, and Duncan J. Watts. “Origins of Homophily in an Evolving Social Network.” American Journal of Sociology 115 (2009): 405–50. Accessed February 28, 2010. doi:10.1086/599247.

עיתונים ומגזינים חדשותיים
עיתון מודפס
Daniel Mendelsohn, “But Enough about Me,” New Yorker, January 25, 2010, 68.

Mendelsohn, “But Enough about Me,” 69.

Mendelsohn, Daniel. “But Enough about Me.” New Yorker, January 25, 2010.

עיתון אלקטרוני
Sheryl Gay Stolberg and Robert Pear, “Wary Centrists Posing Challenge in Health Care Vote,” New York Times, February 27, 2010, accessed February 28, 2010, http://www.nytimes.com/2010/02/28/us/politics/28health.html.

Stolberg and Pear, “Wary Centrists.”

Stolberg, Sheryl Gay, and Robert Pear. “Wary Centrists Posing Challenge in Health Care Vote.” New York Times, February 27, 2010. Accessed February 28, 2010. http://www.nytimes.com/2010/02/28/us/politics/28health.html.

מקורות נוספים

נאום: במידה והנאום נלקח ממקור שכבר צויין קודם (ספר, כת עת...) יש לעבוד לפי החוקים הקודמים. אם הנאום נלקח ישירות מתוך תמליל הנאום עצמו

George W. Bush, "Mission Accomplished Speech," (May 1, 2003) at/on the USS Abraham Lincolnביקורת
David Kamp, “Deconstructing Dinner,” review of The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals, by Michael Pollan, New York Times, April 23, 2006, Sunday Book Review, http://www.nytimes.com/2006/04/23/books/review/23kamp.html.

Kamp, “Deconstructing Dinner.”

Kamp, David. “Deconstructing Dinner.” Review of The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals, by Michael Pollan. New York Times, April 23, 2006, Sunday Book Review. http://www.nytimes.com/2006/04/23/books/review/23kamp.html.

תזה ודיסרטציה
Mihwa Choi, “Contesting Imaginaires in Death Rituals during the Northern Song Dynasty” (PhD diss., University of Chicago, 2008).

Choi, “Contesting Imaginaires.”

Choi, Mihwa. “Contesting Imaginaires in Death Rituals during the Northern Song Dynasty.” PhD diss., University of Chicago, 2008.

נייר שהוצג בפגישה או כנס
Rachel Adelman, “ ‘Such Stuff as Dreams Are Made On’: God’s Footstool in the Aramaic Targumim and Midrashic Tradition” (paper presented at the annual meeting for the Society of Biblical Literature, New Orleans, Louisiana, November 21–24, 2009).

Adelman, “Such Stuff as Dreams.”

Adelman, Rachel. “ ‘Such Stuff as Dreams Are Made On’: God’s Footstool in the Aramaic Targumim and Midrashic Tradition.” Paper presented at the annual meeting for the Society of Biblical Literature, New Orleans, Louisiana, November 21–24, 2009.

פרסום רשמי מאתר אינטרנט: מכיוון שאתרי אינטרנט אינם קבועים ומשתנים יש לציין תאריך כניסה אחרון
“Google Privacy Policy,” last modified March 11, 2009, http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html.

“Google Privacy Policy.”

Google. “Google Privacy Policy.” Last modified March 11, 2009. http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html.

עמוד מאתר אינטרנט:
“McDonald’s Happy Meal Toy Safety Facts,” McDonald’s Corporation, accessed July 19, 2008, http://www.mcdonalds.com/corp/about/factsheets.html.

“Toy Safety Facts.”

McDonald’s Corporation. “McDonald’s Happy Meal Toy Safety Facts.” Accessed July 19, 2008. http://www.mcdonalds.com/corp/about/factsheets.html.

בלוג:
Jack, February 25, 2010 (7:03 p.m.), comment on Richard Posner, “Double Exports in Five Years?,” The Becker-Posner Blog, February 21, 2010, http://uchicagolaw.typepad.com/beckerposner/2010/02/double-exports-in-five-years-posner.html.

Jack, comment on Posner, “Double Exports.”

Becker-Posner BlogThe. http://uchicagolaw.typepad.com/beckerposner/.

דואר אלקטרוני או הודעות טקסט:
John Doe, e-mail message to author, February 28, 2010.

מאגר מידע:
Choi, Mihwa. “Contesting Imaginaires in Death Rituals during the Northern Song Dynasty.” PhD diss., University of Chicago, 2008. ProQuest (AAT 3300426).


בנוסף בשוק ישנם מספר ישומים המאפשרים לארגן ולסדר את הערות השוליים בצורה אוטומטית. שני המומלצים ביותר הם: EndNote הפועל כתוסף למערכת האופיס ו-Zotero הפועל בצורה מקוונת ושומר את הערות בענן.