Pages

יום חמישי, 4 ביולי 2013

אני רק שאלה: אילו מדינות יכולות להצטרף לאיחוד האירופי?

כניסתה של קרואטיה לאיחוד האירופי השבוע מעלה את השאלה המתבקשת, אילו מדינות יכולות להצטרף לאיחוד וכיצד?

האמנה של האיחוד האירופי קובעת שכל מדינה אירופאית שמכבדת ומקיימת את הערכים של מדינות האיחוד האירופי רשאית להגיש בקשה להצטרף. נתחיל מהחלק הראשון של המשפט. "כל מדינה אירופאית" איך מגדירים מדינה אירופאית? יבשת אמריקה היא יבשת פשוטה, מחוף לחוף שרים האמריקאים. אבל איפה מתחילה אירופה? היכן היא מסתיימת? נגיד שאירופה מתחילה בחופים המזרחיים של האוקיינוס האטלנטי. עד כמה מזרחה היא יכולה להגיע? עד הים השחור? הים הכספי? הרי האורל? בעיה.


האמת שאין הגדרה מדויקת. מדינה אירופאית מוגדרת כל פעם מחדש באופן פרטני לגבי המדינה המבקשת להצטרף. כך בסוף שנות ה-80 מרוקו הגישה בקשת הצטרפות ונדחתה תחת הטענה שהיא אינה מדינה אירופאית למרות שבשטחה ישנן ערם ספרדיות שכן מוגדרות אירופאיות. טורקיה לעומת זאת שרוב שטחה נמצא באסיה ורק חלק קטן ממנה באירופה כן הוכרה כמדינה אירופאית. כמו כן, מדינות כדוגמת  קפריסין ומלטה שאינן שייכות מבחינה גאוגרפיית לאירופה כן הצטרפו לאיחוד. מכאן אנחנו מבינים שהחלק הראשון של תנאי ההצטרפות הוא בחציו פוליטי ובחציו נטרלי, מדינה אירופאית.

נעבור לחלק השני. החלק השני קובע ערכים של מדינות האיחוד. מהם אותם ערכים? כאן האיחוד ניסה להיות ברור יותר, כאשר קבע, 35 קריטריונים שעל כל מדינה לקיים. הבעיה היא שגם כאן מדובר בקריטריונים מופשטים שהתשובה עליהם היא הרבה פעמים בעייני המסתכל. בולגריה ורומניה שהצטרפו לאיחוד לפני מספר שנים לא עמוד בחלק גדול מאותם תנאים אך התקבלו לאיחוד. טורקיה לעומת זאת, עמדה ביותר תנאים ולא התקבלה. מכאן אנחנו מבינים שגם החלק השני, הוא פוליטי.


לסיכום אפשר לומר, כי במקרים בהם ברור לכל שמדובר במדינה אירופאית, כמו במקרה של הולנד, בלגיה או שוויץ אין העניין מסובך. אך במקרי גבוליים, כמו מרוקו, ישראל, טורקיה או קפריסין הפוליטיקה היא שמשחקת תפקיד חשוב בהליך הבקשה.