יום חמישי, 26 ביוני 2014

מרתון כלכלה פוליטית - האוניברסיטה העברית - מועד יולי

מפגשים:

תאריך
שעה
כיתה
נושא
30.6.2014
16:30-21:30
ביקוש והיצע משק סגור
1.7.2014
16:00-20:30
ביקוש והיצע משק סגור
2.7.2014
10:00-15:00
ביקוש והיצע משק פתוח
2.7.2014
16:00-21:00

ביקוש והיצע משק פתוח
6.7.2015
10:00-15:00

מבחנים ותרגילים
6.7.2015
16:00-21:00

מבחנים ותרגילים