יום שלישי, 15 באוקטובר 2013

מבוא לכלכלה א' (מיקרו) (57107) - תשע"ד - פתרונות מלאים לחוברת התרגילים

מבוא לכלכלה א' (מיקרו) (57107) - תשע"ד - פתרונות מלאים לחוברת התרגילים

תרגיל מספר 1


תרגיל מספר 2


תרגיל מספר 3


תרגיל מספר 4תרגיל מספר 5

תרגיל מספר 6


תרגיל מספר 7


תרגיל מספר 8


תרגיל מספר 9


תרגיל מספר 10


תרגיל מספר 11