יום רביעי, 16 באוקטובר 2013

מילון מונחים: מהי תקרת החוב?

תקרת החוב היא חלק ממנגנון הפרדת הרשויות של המשטר האמריקאי. בזמן שממשלת ארצות הברית אחראית על ביצוע התקציב וחלוקת הכספים. הקונגרס אחראי על מסגרת התקציב ובפרט על האישור ללקיחת ההלוואות. הרעיון שמאחורי השיטה היה, שמי שמבזבז ומחלק את הכסף (הבית הלבן והממשל הפדרלי) אינו יכול גם לקבוע באופן עצמאי כמה לבזבז.


מעל למאה שנים עבדה השיטה התקציבית, אך מלחמת העולם הראשונה טרפה את הקלפים. כניסת ארצות הברית למלחמה והצורך המהיר של הממשלה ללוות כספים כדי לממן את הלחימה לא יכלו לתפקד בצורה יעילה כאשר כל הלוואה דורשת את אישורו של הקונגרס. בכדי לייעל את השיטה הומצאה תקרת החוב, תקרה מקסימלית של חוב (אבסולוטי) אותה קובע הקונגרס ועד אליה יכולה הממשלה ללוות כספים ללא אישורו. כל הלוואה נוספת מאלצת את הבית הלבן לפנות שוב לקונגרס ולבקש הגבהה של אותה תקרה. כאשר מאז שנת 1962 הוגבהה התקרה מעל ל-70 פעמים.

הנשיאים הנחשבים השיאנים בהגדלת החוב (במונחים של אחוז מהתוצר) היו ממשל רייגן שעקב עלויות המלחמה הקרה ומרוץ החימוש של שנות השמונים דרש כספים רבים וממשל בוש השני שהצדיק את העלייה בתקרת החוב עקב עלויות המלחמה בטרור.