יום שישי, 24 ביולי 2015

המפה השבועית: אסלאם באירופה - בין מציאות לדמיון

לא רק בישראל, גם האירופאים עצמם נוהגים לנפח את כמות המוסלמים שחיים ביבשת. כמה לנפח? האירופאי הממוצע מאמין או יותר נכון מרגיש שבאירופה חיים בערך פי חמישה מוסלמים מאשר ישנם בפועל.

אסלאם באירופה: לא רק בישראל, גם האירופאים עצמם נוהגים לנפח את כמות המוסלמים שחיים ביבשת. כמה לנפח? האירופאי הממוצע מאמין או מרגיש שבאירופה יש בערך פי 5 מוסלמים מאשר בפועל.
Posted by Omer Gendler on Thursday, July 23, 2015