יום שבת, 4 ביולי 2015

מרתון כלכלה פוליטית - האוניברסיטה העברית - מועד יולי

עמוד זה מיועד לתלמידי המרתון כלכלה פוליטית בינלאומית באוניברסיטה העברית בירושלים


מפגשים:

תאריך
שעות
נושא
כיתה
5.7
15:00-20:00
ביקוש והיצע במשק פתוח, התערבות ממשלתית
3205
6.7
10:30-15:30
ביקוש והיצע במשק פתוח, התערבות ממשלתית
3205
7.7
15:00-20:00
ביקוש והיצע במשק פתוח, התערבות ממשלתית
3202
8.7
10:30-15:00
מבוא למאקרו ונושאים נוספים
3205
8.7
16:30-21:30
מבוא למאקרו ונושאים נוספים
3205
9.7
15:00-20:00
מבוא למאקרו ונושאים נוספים
3205
10.7
תלוי בהרשמה
השלמות, חזרה ומבחנים
3205
13.7
10:30-15:00
השלמות, חזרה ומבחנים
3202
13.7
16:30-21:30
השלמות, חזרה ומבחנים
3202

עקבו אחרי שינויים בשעות ובנושאים בהתאם להתקדמות בחומר

קבצים קשורים:
מבחנים
חומר עזר: גורמי ייצור, עקומת התמורה, מסחר בינלאומי, ביקוש והיצע משק סגור, משק פתוח, התערבות ממשלתית, מבוא למקרו, שוק העבודה, שוק מטבע חוץ