יום שבת, 25 ביולי 2015

שלוש מעצמות יש במזרח התיכוןשלוש מעצמות יש במזרח התיכון, שלושתן לא ערביות ושלושתן ניסו מאז התחיל האביב הערבי להימנע כמה שיותר ממעורבות בו. איראן ה...