יום חמישי, 2 בפברואר 2017

הרצאה שהעברתי בפני פורום קהלת: איך ויתרה ארצות הברית על עיצוב הסחר העולמי