יום שבת, 10 בינואר 2009

מילון מונחים: ריבונות חיצונית


ריבונות חיצונית (External Sovereignty) הינו מושג ביחסים בינלאומיים ובמשפט בינלאומי, שמנסה להגדיר את מערכת היחסים שבין המדינה לבין מדינות אחרות וגופים חוץ-מדינתיים שאינם תחת סמכותה. בדגש על יכולתה של המדינה לאכוף את שלטונה בשטחה באופן חופשי מהתערבות של גופים חיצונים לה, כמו מדינות וגופים פרטיים.


מדינות בהן ישנה ריבונות חיצונית נמוכה ביותר, מכונות מדינות חסות (Protectorate) או ממשלת בובות (Puppet State).


היינריך הרביעי מבקש מחילה בפני האפיפיור גרגוריוס השביעי.
ההליכה לקנוסה נחשבת לאחת הפגיעות המפורסמות ביותר בריבונות החיצונית
אפילו שהתרחשה לפני הסכמי ווסטפליה