Pages

יום רביעי, 21 בינואר 2009

מילון מונחים: הסכם העדפה


הסכם העדפה או אזור סחר מועדף (PTA - Preferential Trade Area) הוא הסכם סחר, דו צדדי או רב צדדי בין מדינות. בהסכם שכזה המדינות השותפות נותנות גישה מועדפת לסחורות ומוצרים מסוימים אחת לשנייה. העדפות אלו כוללת הפחתת מכסים, מכסות והגבלות אך לא על ידי ביטולם לחלוטין.


הסכם העדפה הוא השלב הבסיסי ביותר באינטגרציה כלכלית. כאשר קשה להגדיר היכן עובר הקו בין הסכם העדפה ואזור סחר חופשי, והגבולות בין השנים מטושטשים. בגלל מורכבותו של הסכם העדפה, ובעיקר מכיוון שהוא כולל מספר מדינות בעלות מדיניות סחר שונה לצד כל הסכם שכזה ישנה התייחסות גם לתקנות מקור.

הסכם העדפה הוא שלב באינטגרציה כלכלית שאינו מקובל על ידי ארגון הסחר העולמי (WTO), וחורג מהתקנות שנקבעו בהסכם היסוד בין המדינות החברות בארגון. זאת מכיוון שהוא פוגע בעקרון המדינה המועדפת (MFN) ובניגוד לאזור סחר חופשי אינו מציג אופק כלכלי. למרות זאת הוא נפוץ במיוחד ומדינות רבות חותמות עליו בניגוד לכללי הארגון. 

תגובה 1:

ייצור חשמל מגז טבעי אמר/ה...

מעניין מאוד, הייתי שמחה לראות דוגמאות של הסכמי העדפה שכאלו. אולי הסכמים מפורסמים בין מדינות או הסכמים שכאלו פה בישראל.

הוסף רשומת תגובה