יום שבת, 3 בינואר 2009

מילון מונחים: יכולת הקרנת עוצמה

יכולת הקרנת עוצמה (Power Projection) הוא מושג בלימודי ביטחון הבא לתאר את יכולתה של מדינה להפעיל ולהשתמש בצבאה או במאפיינים אחרים של עוצמתה במרחק רב ולזמן ארוך מחוץ לגבולותיה. באופן פשטני לכל מדינה יש יכולת הקרנת עוצמה ברמה כלשהיא, אך המטרה המרכזית במונח, היא לבחון לאיזה מדינות ישנה יכולת הקרנת עוצמה ברמת עולמית. החשיבות של הקרנת עוצמה, היא שמעבר לעובדה שלמדינה מסוימת יש עוצמה כזאת או אחרת, חשוב גם לדעת, האם אותה עוצמה באמת מאפשרת לאותה מדינה לשפר את מעמדה במערכת, לכפות את דעתה ולשמור על האינטרסים שלה. מכאן שמדינה בעלת צבא של עשרות מיליוני חיילים, שעקב לוגיסטיקה ירודה, ונשק פרימיטבי יכולה לנהל מלחמה רק קרוב לגבולה לא תיחשב מדינה בעלת יכולת הקרנת עוצמה. 

באופן היסטורי רק למספר מועט של מדינות ישנה יכולת הקרנת עוצמה ברמה עולמית, ולכן בדיקה של יכולת הקרנת העוצמה של מדינות העולם תאפשר לנו להפריד בין מדינות רגילות לבין המעצמות. ארצות הברית נחשבת למדינה בעלת יכולת הקרנת העוצמה הגבוהה ביותר במערכת העולמית כיום. זאת מכיוון שבאמצעות בסיסיה הפזורים ברחבי העולם ובאמצעות נושאות המטוסים הרבות שלה היא יכולה לנהל מלחמה בכל מקום, ללא הגבלת זמן, ובמספר זירות במקביל. אך גם מדינה כמו בריטניה שהוכיחה במלחמת פוקלנד שהינה מסוגלת לנהל מלחמה רחוק מגבולותיה תחשב מעצמה עם יכולת הקרנת עוצמה ברמה גבוהה, אך ברור שלא באותה רמה כמו ארצות הברית, וזאת מכיוון, שספק האם יכולה בריטניה לנהל את אותה מלחמה באזורים אחרים בעולם, מול יריבות אחרות או במספר זירות במקביל.

שאלת הנשק המודרני
עקב התפתחותן של מערכות הנשק הבליסטי בשנים האחרונות, במקביל להופעת הנשק הגרעיני בזירה העולמית, ישנו ויכוח אקדמי, האם נשק גרעיני בצרוף טילים בין-יבשתיים הופכים כל מדינה, קטנה ככל שתהייה וחלשה ככל שתהייה, למעצמה בעלת יכולת הקרנת עוצמה עולמית.