יום חמישי, 1 בינואר 2009

מילון מונחים: דילמת הביטחון

דילמת הביטחון (The Security Dilemma) הינו מודל ביחסים בינלאומיים, בלימודי ביטחון ובקבלת החלטות, הבא לתאר מצב בו רצונה של מדינה לשפר את ביטחונה הלאומי עלי ידי שיפור צבאה, כלכלתה ומאפייני עוצמה אחרים, מוביל בפועל לפגיעה בביטחון ואף למלחמה. זאת גם כאשר, אף אחד מהצדדים הלוחמים לא רצה בפועל באותה מלחמה. המודל מיוחס לראשונה לג'ון הרץ שפרסם אותו בשנת 1950.

אחד השימושים הנפוצים במודל, מנסה לתאר מצב של מרוצי חימוש. הלוגיקה היא, שכאשר מדינה פועלת כדי לשמור על הישרדותה, היא עשויה לפתח כלים צבאיים הגנתיים ולשפר את צבאה. מדינות אחרות שאינן מודעות לכוונות האמתיות של המדינה. זאת תחת ההנחה כי במערכת הבינלאומית האנרכית מדינות אינן יכולות לפרש באופן מושלם כוונות של מדינות אחרות. עשויות לחשוב כי במקום צעדים הגנתיים מדובר בצעדים התקפיים ולחשוש לביטחונן. עקב כך גם מדינות אלו יחלו בתהליך של שיפור וחימוש צבאים. מצב זה מוביל למצב ספירלי, בו כל מדינה מגיבה בהתאם לפעולותיה של המדינה האחרת, צעד המוביל אותה אל עבר התחמשות, זאת כאשר אף אחת מהן לא מעוניינת במלחמה. בפעול מתקבל עולם צבאי הרבה יותר, חמוש מאד, ומסוכן הרבה יותר, כאשר הביטחון המסופק למדינות בו, קטן באופן משמעותי מהעולם המקורי בו פתחנו. כך הכוונה המקורית של המדינות להגדיל את ביטחונן הובילה לפגיעה בביטחון. שימושים נוספים במודל באים על מנת לנתח את המנגנון המוביל לכריתת בריתות.

חוקרים בולטים שעסקו בנושא: ג'ון הרץ, קנת' וולץ, רוברט ג'רביס